Opiskelijakunnille

Opiskelijakunnille

Opiskelija-kunnille

Lukiolaisten näkökulmasta kuntavaalit ovat ne tärkeimmät vaalit. Suurin osa lukiolaisia suoraan koskevista päätöksistä tehdään kuntatasolla. Tällä hetkellä kuntapäättäjien keski-ikä on 54 vuotta, joten he tarvitsevat päätöstensä tueksi myös nuorten asiantuntemusta.

Jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta, joka on lukiolaisten ensisijainen kuulemiskanava kunnassa. Opiskelijakunnat tarjoavat parhaan käyttäjälähtöisen näkemyksen lukiolaisten arjesta ja lukion kehittämistarpeista. Siksi on tärkeää, että lukiolaiset kuuluvat oman elinympäristönsä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kuntavaalit eivät ole vain täysi-ikäisten äänioikeutettujen asia.

Osallistua voi monella tapaa. Nyt vaalivuonna jokaisen opiskelijakunnan kannattaa nostaa esiin opiskelijoiden näkökulmaa kunnassa ja tuoda kuntavaalit lähelle jokaista lukiolaista.

Olkaa rohkeita ja tahtokaa paljon!

Opiskelijakuntien kuntavaalipaketti sekä taustamuistio

Tähän esitteeseen on koottu vinkkejä, josta voitte poimia teidän lukiollenne sopivimmat!

Taustamuistiosta löydät lisätietoa kampanjan kärkitavoitteista.

Kuntavaalit PDFTaustamuistio
Kuntavaalipaneeli lukiossamme -julistepohja

Vaalipaneeli on helppo keino tuoda esiin puolueiden ja ehdokkaiden välisiä eroja. Voitte mainostaa vaalipaneelianne printtaamalla valmiin julistepohjan. Merkatkaa julisteeseen vain aika ja paikka. Kätevää ja nopeaa!

Julistepohja PDF
Kuntavaalikoulutuksen slaidit ja ohjeet

Täältä löydät slaidit kuntavaalikoulutukseen sekä kouluttajan ohjeen.

Ohjeet on tarkoitettu koulutuksen vetäjälle tueksi ja turvaksi – perehdy tähän siis ennen koulutuksen vetämistä! Koulutukset olisi hyvä pitää helmikuun aikana, jotta opiskelijakunnilla on riittävästi aikaa toteuttaa kampanjaa.

Slaidit (Google Slides)Ohjeet